Praktische info

Erkenningsnummer?

Alle erkende psychologen zijn terug te vinden op de website van de Psychologencommissie: http://www.compsy.be/.


Erkenningsnummer 822113021

Opleiding/Ervaring?


Opleiding: Master in de Klinische Psychologie

(Ugent 2005)
Ervaring:


Dankzij mijn werk heb ik ruime ervaring opgedaan in het begeleiden van mensen met diverse psychische problemen.


2005-2009: Albe vzw

2009-2015: Pz Stuivenberg

afdeling voor angst- en stemmingsstoornissen

afdeling voor verslaving

2015- heden: Albe vzw

2014- 2018: psychologe bij Praktijk O

2018-heden: psychologe in eigen praktijk

Voor wie?


Ik werk hoofdzakelijk met volwassenen.


U kan bij mij terecht voor volgende problemen:


- Stress en nervositeit

- Problemen op het werk

- Problemen in sociale contacten

- Emotionele moeilijkheden

- Angstproblemen

- Stemmings- en zingevingsproblemen (neerslachtigheid, depressie, doelloosheid)

- Rouw, verlies en trauma

- Gedragsproblemen (obsessief gedrag, eetproblemen, . . .)

- Identiteitsproblemen (zelfbeeldproblemen, minderwaardigheidsgevoelens )

- Verslaving

- Psychiatrische problemen


Tarief?


een consultatie kost €50

Terugbetaling?


Elke mutualiteit heeft een eigen terugbetalingsregeling. U informeert zich best bij uw mutualiteit


Voor jongeren tot 25 jaar aangesloten bij de Christelijke Mutualiteit is er een terugbetaling mogelijk van 50% (75% bij verhoogde tegemoetkoming) voor 12 sessies. Dit kan echter enkel op verwijzing van een arts, CLB, dienst maatschappelijk werk, een sociale dienst studentenvoorzieningen, een CAW of CGGZ. De jongere moet ook recht hebben op kinderbijslag op het moment van de psychotherapeutische behandeling.


Wanneer je aangesloten bent bij het Vlaams & Neutraal ziekenfonds wordt een tegemoetkoming voor psychologische begeleiding voorzien voor iedereen, ongeacht de leeftijd, van 10 euro per raadpleging met een maximum van 50 euro per kalenderjaar.